برای ایرانی آباد پیشگام شویم

حال به نظر می‌رسد با حل و فصل این پرونده تمامی نهادهای دست‌اندرکار جمهوری اسلامی عزم خود را جزم کرده  برای بهبود وضعیت معیشت مردم تا پیدا کردن مسیری برای رشد و پیشرفت کشور در حوزه اقتصاد جامعه و فرهنگ دست به دست هم داده برای بیرون آمدن چرخ اقتصاد و سیاست کشور از گل و لایی که سال‌ها در آن گرفتار آمده بود تلاش وافر کنند

محمد جواد حق شناس
94/07/25
ادامه مطلب

منصورون چگونه بوجود آمد

سابقه گروه منصورون به سال53 بر می گردد اما این گروه از جمع شدن 3 گروه و برادرانی رانده شده از سازمان مجاهدین خلق  که به هم پیوستند و از سال 50-49 سابقه مبارزاتی داشتند. 

یکی گروه شهید سبحانی بود که به نحوه شکل گیری گروه و دو شخصیت محوری آن پرداخته ام که در سال 48-49 در دزفول شکل گرفت و مبارزه را آغاز کرد و سال 50 تمام افراد گروه دستگیر و روانه زندان (اهواز) شدند. 

گروه دیگر گروه «حزب الله» بود در خرمشهر که آنان نیز در سال 50 دستگیر و به زندان اهواز آمدند.وگروه سوم محسن رضایی ودوستانش بودند 

غلامعلی رشید
93/10/11
ادامه مطلب

دین دشمنی یادین مهربانی

 

کدام گزینه؟ دین دشمنی یا دین مهربانی؟

امروزه دین و مذهب ابزاری برای دشمنی و کینه توزی شده است یا حداقل تلاش می شود اینگونه نمایانده شود که دین و مذهب منشأ دشمنی و کینه توزی است.

سید مرتضی نعمت زاده
93/10/09
ادامه مطلب

چرا رییس پارلمان رژیم سابق تونس رییس جمهور میشود

تغییراتی در کشوری که اولین موج بیداری اسلامی دران پدید امد تکرار شد وامروز شاهد به قدرت رسیدن کسی در تونس هستیم که 88 سال سن دارد ودر رژیم گذشته پست وزارت کشور امور خارجه ورییس پارلمان بوده وتنها در یک ماهی که درگیری انقلاب رخ داده استعفا کرده وبه عربستان فرار کرده است

رضا بصیرزاده
1393/10/03
ادامه مطلب

دین و دیکتاتوری، معصوم اِنگاری حاکمان

متفکرانی که به فکر چاره اندیشی برای نجات جوامع بشری از استبداد و دیکتاتوری افتاده و درصدد ارائه راهکارهایی برای مهار قدرت و کنترل حکمرانان برآمده اند، نقطه عزیمت خویش را «خطاکاری بشر» قرار داده اند. در نزد آنان خطا و اشتباه هم‌زاد بشر بوده و پیوسته او را همراهی می کند و هنگامی که شخص به قدرت دست می یابد، خطر خطا افزایش می یابد؛د.

محمد سروش محلاتي
1393/09/21
ادامه مطلب

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا