عمل نکردن به قانون اساسی

جرأتی که روحانی پیدا کرده، به دلیل حمایت مردم است

مسیح مهاجری
96/04/31
ادامه مطلب

بزرگداشت شهید علی جهان آرا

 شهید سید علی جهان آرا یک فرد نبود، بلکه او شجره طیبه ای بود که امتداد داشت، و اهل قلم و اندیشه بود.

سید مرتضی نعمت زاده
95/02/26
ادامه مطلب

مردم بدنبال تغییرات هستند

سیدحسن‌خمینی: امروزه عصر پسافیلتر و پساسانسور است

نوع مشارکت مردم در انتخابات اخیر و نتایج حاصل از آن بیانگر خواست و اراده آنان برای تغییر در وضع موجود است.

آفتاب
95/01/07
ادامه مطلب

بزرگداشت شهدای انقلاب

 پس در این سال گشت فرخنده پیروزی انقلاب بیایم خود را برای پاسخ متین فردایمان در محضر شهدا وامام شهدا ورب شهدا  اماده کنیم .

منصورون
94/11/18
ادامه مطلب

مقام غیر پاسخگو نداریم

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفت: در جمهوری اسلامی مقام غیرپاسخگو نداریم و عظمت جمهوری اسلامی به همین است که ضمن این که یک حکومت دینی است، به سوی استبداد دینی نرفته است.

علی مطهری
94/09/29
ادامه مطلب

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا