» بازدید امروز: 60
» بازدید دیروز: 101
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 14818

دنیا طلبی رقیب اصلی اصلاح طلبان

مرعشی: رقیب اصلاح طلبان،اصولگرایان نیستند؛رقیب اصلی دنیاطلبی،تنبلی و زیاده خواهی خودمان است

اينها آفت‌هاي خطرناكي هستند و ما را از بدنه مردم دور مي‌كنند. اين درحالي است كه ما اساسا در صحنه هستيم تا بتوانيم كاري براي مردم و مملكت انجام دهيم.

حسین مرعشی به روزنامه اعتماد گفت:اصلاح‌طلبان چند رقیب مهم دارند. نخست اصولگراهای اصیل کشور که رقیب سیاسی اصلاح‌طلبان هستند و فکر می‌کنند راهکارهای بهتری برای اداره کشور دارند. شخصیت‌ها و تجربیات و توانایی‌هایی دارند و رقابت سالمی هم برای کسب نهادها قانونی کشور مثل مجلس، شوراها یا ریاست‌جمهوری می‌کنند. این رقابت خیلی طبیعی و خوب است.

گروه دوم رقبا نيز اصولگرايان تندرويي هستند كه روش جذب مردم را بلد نبوده و فقط مي‌توانند در طيف خود فعاليت كنند. اين گروه توان كسب راي از نيروهاي مياني جامعه را ندارند و دست به اقدامات تخريبي مي‌زنند و صحنه سياسي كشور را تبديل به صحنه حق و باطل مي‌كنند. خود را مظهر ارزش‌ها و نظام مي‌دانند اما اصلاح‌طلبان را ضد ارزش و ضد نظام تلقي مي‌كنند. از همه ابزارهايي كه در اختيار دارند در جهت محدود كردن اصلاح‌طلبان استفاده مي‌كنند و...

من هيچ كدام از اينها را رقيبي كه بتواند اصلاح‌طلبان را به حاشيه براند، نمي‌دانم. من رقيب اصلي اصلاح‌طلبان را درون اين جريان و نيروهاي ميانه جامعه كه امروز متحد اصلاح‌طلبان هستند، مي‌دانم. رقيب اصلي ما آفت‌هاي از جمله سستي، تساهل، كم‌كاري و تنبلي، ميل به دنيا در بخشي از نيروهاي خود يا متحدان‌مان است.

اينها آفت‌هاي خطرناكي هستند و ما را از بدنه مردم دور مي‌كنند. اين درحالي است كه ما اساسا در صحنه هستيم تا بتوانيم كاري براي مردم و مملكت انجام دهيم. اين سستي‌ها، دنيا طلبي‌ها، زياده خواهي‌ها و... رقيب خطرناكي است و مي‌تواند ما را به حاشيه ببرد.

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا