» بازدید امروز: 229
» بازدید دیروز: 138
» افراد آنلاین: 1
» بازدید کل: 11840

بزرگداشت شهدای انقلاب

 پس در این سال گشت فرخنده پیروزی انقلاب بیایم خود را برای پاسخ متین فردایمان در محضر شهدا وامام شهدا ورب شهدا  اماده کنیم .

انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون .....
منصورون همانند سایر همرزمانشان در سراسر کشور در شرایطی پا به میدان مبارزه نهادند که ارزش های ناب اخلاقی ودینی از سوی نظام سیاسی حاکم با حطر جدی مواجه شده بود . آنان با شناختی که ازعمق فاجعه استبداد شاهی وابستگی و مناسبات ظالمانه فقر وغنا در سطوح نابرابر اجتماعی دوران خود  مشاهده کرده بودند در چهارچوب تعالیم  اسلام ناب  وبرای تغییر شرایط فاسد زمان خود دست به مبارزه زدند.اما حالا که ما مانده ایم تا کاری زینبی کنیم چطور ؟ اکنون تکلیف ما به عنوان پویندگان راه شهدای انقلاب اسلامی چیست ؟ با  افراطیون داخلی که همنوا با سلفی های سفاک وهابی همچنان بر طبل اختلافات فرقه ای می کوبند چه کنیم ؟ با  عافیت طلبان دیروز که تا پیش از این اساسا نقشی در مبارزه نداشته وراه امام را قبول نداشتند اما امروزبا  نفوذ در رده های قدرت وبا ساختن سوابق جعلی مبارزاتی خون به دل یاران انقلاب وامام می کنند و برای خود به بهانه دفاع ازنظام وانقلاب توطیه منزوی ساختن  رندانه یاران صدیق امام وانقلاب را در پیش گرفته اند چه کنیم ؟ با  تشنگان قدرت وشیفتگان  ثروت که هرروز برای رسیدن به چرب وشیرین دنیا دست به تخریب یکدیگر می زنند وموجب رخنه درصفوف متحد حامیان نظام وانقلاب می شوند  چه طور ؟ آیا فراموش کرده اند تفکر حطرناک  ومنحرفی که موذیانه در صدد حاکم کردن یک اسلام متحجر وقشری  به جای اسلام فقاهتی واجتهاد پویا هستند وکینه ورزانه  لحظه ای دست از تخریب بر نمی دارند  به کمین نشسته اند ؟ آری با درک این واقعیت هاست که ما یاران دیروز وشرمندگان امروزمنصورون در آستانه فراگشت حماسه انقلاب اسلامی به یاد شهدا گرد  هم آمده ایم . باید ناباورانه پذیرفت  در بحبوحه این تنهایی تلخ  وعبوس است که ما نیاز داریم آنها باز هم بیایند وما را با تلنگری  از خواب بیدار کنند ، ما سخت تر ازهمیشه به  زنان  ومردانی مبارز ونستوه از نسل منصورون نیازمندیم که بار دیگرچون آذرخشی گرم وآتشین در سپهرجنبش دینی ما بدرخشند وجان تازه ای به کالبد تکیده و خسته مان بدمند . انگار همین دیروز بود... آخرین دهه مبارزه در فاصله سالهای 49 تا  مقطع پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در22بهمن  سال 1357را باید  سالهای  سرنوست ساز مبارزه علیه طاغوت نامید. سالهای 49 تا 53  را باید  فصل ریزش نفاق والتقاط از صفوف مبارزین ورویش خود آگاهی دینی در میان نسل جوان وفوران بلوغ اجتهاد دینی  در بین طلاب فرهیخته به رهبری امام راحل دانست فرصتی که طی آن به " منصورون " ی نیاز بود تا درکنار صفوف به هم تنیده مردم وجوانان مبارز  فرصتی فراهم آورد تا نیروهای جوان  غیرتمند ومومن زخم خورده از نفاق والتقاط  دست از جان شسته و جان برکف به فرموده کلام مقدس قرآن غالب شوند و خون تازه ای دررگ های سرد ویخزده عصر خود  به جریان اندازند .
اکنون نیز ما در ادامه راهشان سخت به همان اخلاص به همان ایثار وبه همان حودسازی وسلوک  عرفانی نیازمندیم . اعضای گروه منصورون در آن سال ها می کوشیدند مباززه را  در چند جبهه  داشته باشند  ازیک سومبارزه با استبداد و نظام طاغوت ، از سوی دیگررهاندن واژه مقدس مجاهد ازچنگ مصادره کنندگان مستبد سازمان مدعی جهاد ودرجبهه ای دیگرمبارزه با قشریون ومتحجرین. به راستی اگر یاران ما همانند صفاتی ها وسبحانی ها وجهان اراها به شهادت نرسیده بودند آیا اکنون در مقابل  مفسدان  چپاولگر ثروت بیت المال  در زیر نگاه نظام وحکومتی که به دست امام مردم وشهدای امثال منصورون تشکیل شده سکوت اختیار می کردند ؟ حاشا وکلا ! اگر آنها هنوزبه شهادت نرسیده بودند  آیا در شرایطی که ریا ونفاق ودروغ وتهمت مثل خوره ریشه ایمان وباورهای   ما را تهدید می کند  دست به اصلاح وپالایش نمی زدند ؟ آری هرچند شهدا به ظاهر دنیوی در کنار مانیستند اما انان شهید وشاهدند و لحظه لحظه در کنار ما نگران وحاضروبه پایش وپویش  ما نظاره گروبه فردای محشربه پاسخ ما جست وجوگرند ، پس در این سال گشت فرخنده پیروزی انقلاب بیایم خود را برای پاسخ متین فردایمان در محضر شهدا وامام شهدا ورب شهدا  اماده کنیم ...جاده واسب مهیاست بیا تا برویم

شهدای منصورون

شهیدغلامحسین صفاتی دزفولی
شهیدکریم رفیعی
شهید سید علی جهان آرا
شهید مهدی هنردار
شهید عزیز صفری
شهید سید نورالدین صفدری
شهید شیخ عبدالحسین سبحانی
شهید حسن هرمزی
شهید اسماعیل دقایقی
شهید سید محمدعلی جهان آرا